vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimas


vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimas
vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimas statusas Aprobuotas sritis farmacija apibrėžtis Keitimas, kaip nurodyta 2008 m. lapkričio 24 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų nagrinėjimo su paskutiniais pakeitimais 2 straipsnio 1 dalyje, arba prie šių keitimų nepriskiriamas rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimas, nustatytas sveikatos apsaugos ministro. šaltinis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2, 8, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 66, 69, 73 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo, keturioliktojo skirsnio pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 24¹, 24², 34¹, 35¹ ir 68¹ straipsniais, įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.